Меню

Бакалаврат: Готельно-ресторанний бізнес

24 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ” освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

” ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС”

Галузь знань 24 “Сфера обслуговування”
Спеціальність 241 “ Готельно-ресторанна справа
Спеціалізація “Готельно-ресторанний бізнес”
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми три роки десять місяців / чотири роки десять місяців
Форма навчання денна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфі­кованих фахівців у галузі гостинності, здатних використовувати отримані під час навчання знання і уміння для виконання професійних завдань організації обслуговування в Україні та за кордоном, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання в індустрії гостинності як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують теоретичне підґрунтя готельно-ресторанної діяльності, розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери обслуговування.

Ключові результати навчання

Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та використовувати:

методологію оцінки рекреаційного потенціалу туристичних регіонів України та світу;

основи ведення готельно-ресторанного бізнесу та вимоги до організації поточної діяльності підприємств сфери обслуговування;

комплексне уявлення про особливості розробки та реалізації кінцевої продукції готельно-ресторанних комплексів, взаємодії учасників туристичного ринку на національному і міжнародному рівні;

матимуть повагу до суспільних норм і цінностей, забезпечувати управління закладами розміщування та організації харчування населення на засадах сталого економічного і екологічного розвитку;

будуть готовими до практичної роботи із індивідуальними туристами та організованими групами;

набудуть уміння щодо розрахунку економічного ефекту та ефективності туристичної діяльності для підприємства, регіону, країни та світу.