Меню

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14/22-23

від 30.08.2023р.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14/22-23

від 30.08.2023р.

ОГОЛОШУЮ:

конкурс 1 вакантного місця на першому курсі (1 курс – 2022 рік вступу) другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», для навчання за державним замовленням денної форми здобуття вищої освіти

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:

.Переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету здійснюється в межах одного курсу/року навчання, однієї спеціальності та факультету.  
.До участі в конкурсі допускаються студенти, які не мають академічних заборгованостей та фінансових заборгованостей перед Університетом.  
.Переведення студентів, на навчання за кошти державного бюджету здійснюється на конкурсній основі, за конкурсним рейтингом успішності студентів.  
.За інших однакових умов до уваги береться участь студента в науковій роботі та громадському житті Університету.  
.Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, які мають право на безоплатне навчання відповідно до Законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України.

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ:

.Протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу необхідно надати до деканату заяву на ім’я ректора Університету.  
 До заяви додаються:  
.Документи, які посвідчують право на першочергове переведення на навчання за кошти державного бюджету.  
.Документи на підтвердження участі студента в науковій роботі та громадському житті Університету (сертифікати, грамоти, подяки тощо).

ПРИМІТКА: Заява на ім’я ректора Університету пишеться студентом власноручно у деканаті, реєструється у журналі за особистим підписом студента та працівника деканату.

Т.в.о. декана факультету

міжнародної економіки і

підприємництва                                                            Надія ПРОСКУРНІНА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *