Меню

Кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Борова Тетяна Анатоліївна

Кафедра була створена у 1930 році. У 2018 році після реорганізації кафедра отримала назву «Педагогіки, іноземної філології та перекладу» та увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин.

Кафедра здійснює як підготовку студентів з іноземних мов, так і підготовку за спеціальностями:

  • Педагогіка вищої школи (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки») –магістр;
  • Управління навчальним закладом (спеціальність 073 «Менеджмент») – магістр.

На кафедрі педагогіки, іноземної філології та перекладу функціонує аспірантура за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Кафедра бере участь у міжнародних проектах:

  • 2017 –2020 – член проекту Erasmus+ «EDUQAS» «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО». (Номер проекту 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP).
  • 2016-2018 – член проекту Erasmus+ «DocHub» «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» (номер проекту: 8 574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP).
  • 2016-2018 – член проекту Erasmus+ C3QA «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог» (Проект 574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP).

Кафедра забезпечує мовну підготовку у міжнародних програмах:

  • спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика» з університетом ім. Люм’єр (Ліон-2);
  • спільна франко-українська магістерська програма «Туризм» з університетом ім. Люм’єр (Ліон-2).
  • Також кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу забезпечує підготовку до складання іспиту з ділової англійської мови BEC (Business English Certificate, Cambridge). Складання іспиту проходить у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший корпус, ауд. 502. Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-83 (внутрішній). E-mail: kafpif@hneu.edu.ua