Меню

Кафедра туризму

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Сущенко Олена Анатоліївна.

Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин.

Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

Пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм:

Освітні програми:

  • Туризм (спеціальність 242 «Туризм») – бакалавр, магістр.

На кафедрі туризму функціонує аспірантура за спеціальністю 242 «Туризм», освітньо-наукова програма «Туризм».

Кафедра забезпечує підготовку у міжнародній програмі, а саме: спільна франко-українська магістерська програма МВА «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля». Місією програми є взаємна інтеграція української та європейської освітніх систем, створення нових та розвиток діючих підприємств європейського типу в Україні. Це досягається за допомогою дослідження передового досвіду організації туристичної індустрії у Франції та в Європейському Союзі, впровадження кращих європейських та світових методів практично-орієнтованого навчання. Випускники програми отримують 2 дипломи – зі спеціальності “Туризм” ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Універсітету Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція).

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший корпус, ауд. 316. Тел. +38 (057) 758-77-26, 4-51 (внутрішній). E-mail: kaftour@hneu.edu.ua