Меню

Деканат

Декан факультету

Шталь Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Сфера наукових інтересів: міжнародний маркетинг, міжнародні стратегії економічного розвитку, міжнародне економічне співробітництво, міжнародна економічна діяльність України.

Веде підготовку науково-педагогічних кадрів, має аспірантів, докторантів та підготовлених кандидатів економічних наук. Активно займається науково-методичною роботою.

Автор 12 монографій, 12 навчальних посібників, більш ніж 300 наукових статей (у тому числі міжнародних та таких, що реферуються у наукометричних базах, зокрема Scopus). Науково-педагогічний стаж складає 20 років.

Член конкурсних комісій з проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за напрямами «Міжнародні економічні відносини», «Актуальні проблеми співробітництва з Європейським Союзом», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Член конкурсних комісій з проведення Всеукраїнських олімпіад з дисципліни «Міжнародна економіка», зі спеціальності «Міжнародна економіка» та зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Нагорожена Грамотами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, Грамотами Харківської обласної державної адміністрації.

Перший заступник декана факультету МЕП

Дзеніс Олексій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту

Основні напрями діяльності:

‑ контрактна форма навчання;

‑ проживання студентів факультету у гуртожитку університету.

Нагороджений: «Золотий знак» Харківського державного економічного університету (2004 р.)

Почесна грамота Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (2015 р.)

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Грамота Міністерства освіти і науки України (2019р.)

Координатор та тренер студентських команд у рамках проекту «Інтерактивний тренінг на базі Бізнес-симуляції VIAL+» з набуття компетенції та навиків з управління економічними процесами на підприємстві та у ринковому середовищі.

Фасилітатор тренінгів з розробки підприємницьких проектів, а також ділових ігор Shadow Manager та Kalypso з управління підприємствами

Наставник команди «Enactus ХНЕУ ім. С.Кузнеця» у національних змаганнях «Enactus Україна

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат із володіння англійською мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної та наукової діяльності; University of Cambridge, Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business Vantage); Council of Europe Level B2, (2018 р.)

Автор 35 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (в тому числі, статті у фахових та зарубіжних наукових виданнях, що реферується у наукометричній базі Scopus, а також тези доповідей на міжнародних наукових конференціях).

Заступник декана з навчальної роботи

Чернуха Тетяна Станіславівна, кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародної економіки і менеджменту.

Основні напрями діяльності: організація навчальної роботи.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна діяльність України, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, міжнародні бізнес-стратегії підприємств.

Автор 20 публікацій наукового характеру (в тому числі, статті у фахових та зарубіжних наукових виданнях, що реферується у наукометричній базі Scopus, а також тези доповідей на міжнародних наукових конференціях).

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської Інтеграції»

Заступник декана з виховної роботи

Чехратова Олена Андріївна

Викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Основні напрями діяльності:

‑ виховна робота;

‑ профорієнтаційна робота;

‑ програми мобільності студентів.

Викладає дисципліни «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)» та  «Ділове спілкування іноземною мовою»

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, навчальна автономія, педагогіка вищої школи, філологія.

Автор 25 публікацій наукового та навчально-методичного характеру (в тому числі, статті у фахових та зарубіжних наукових виданнях, а також тези доповідей на міжнародних наукових конференціях).