Меню

Новини

Новини, оголошення та події:

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНЕ МІСЦЕ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФАКУЛЬТЕТ «МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

За рішенням конкурсної комісії факультету міжнародної економіки і підприємництва денної форми здобуття вищої освіти з 10.01.2024 р. на вакантне місце на навчання за рахунок коштів державного бюджету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ПЕРЕВЕДЕНА студентка, яка відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 р. №708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році» та відповідно до п. 2 Постанови № 1224 належить до категорії 3 (особи, які мають статус дитини (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій / дитина особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») за наступною спеціальністю:

2 курс спеціальність 051 «Економіка»

№ з/пПрізвище, ім’я та по батьковіСоціальний статус
1.ПРОХОРЕНКОВА Анастасія Денисівнакатегорія 3

Декан факультету                                                          Тетяна ШТАЛЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10/23-24

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10/23-24

від 09.12.2024р.

про порядок переведення студентів на вакантне місце на навчання

за кошти державного бюджету

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 р. №708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» та відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол №3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1

ОГОЛОШУЮ:

конкурс на заміщення вакантних місць на навчання за рахунок коштів державного бюджету факультету міжнародної економіки і підприємництва денної форми здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за наступною спеціальністю:

№ з/пСпеціальністьКурсКількість вакантних місць
1.051 «Економіка»2 (2022 рік вступу)1

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ:

Протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу необхідно надати до деканату заяву на ім’я ректора Університету та копії підтверджуючих документів.

До заяви додаються:

копії підтверджуючих документів щодо приналежності до однієї з категорій:

  • перша категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  • друга категорія — особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
  • третя категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;
  • четверта категорія — особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

ПРИМІТКА: Заява на ім’я ректора Університету пишеться студентом власноручно та направляється на електронну пошту разом із копіями підтверджуючих документів: dekanatmep@gmail.com.

СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Шановні здобувачі вищої освіти факультету міжнародної економіки і підприємництва, які навчаються за державним замовленням і мають пільги при нарахуванні соціальної стипендії відповідно постанові КМУ № 1045 від 28.12.2016 р. (зі змінами)!

  1. Ті, хто вже отримував соц. стипендію у першому семестрі 2023-24 навч. року повинні:

📌Підготувати відповідний пакет документів (див. нижче);
заповнити форму за посиланням (у формі прикріпити документи і заяву для перевірки) https://forms.gle/btBXLABNxsLswQxr6

📌Після перевірки (вам зателефонують) принести до деканату / надіслати (Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки 9-А ауд.233 /вахта головного корпусу) на ім’я Чернухи Тетяни Станіславівни 0500400009 (важливо:оплата за рахунок відправника) ВЕСЬ пакет документів в одному екземплярі (У разі зміни паспорта – надати його копію у 3-х екземплярах. Для ВПО – оновлена довідка на новий паспорт у 3-х езкемплярах)

до 10.01.2024 року

  1. Ті, хто претендують на соціальну стипендію (мають відповідну категорію – позбавлені батьківського піклування, інваліди, студенти-сироти, діти учасників бойових дій та інші категорії згідно з постановою КМУ 1045 від 28.12.2016р.) вперше повинні:

📌Підготувати відповідний пакет документів (див. нижче);
заповнити форму за посиланням (у формі прикріпити документи і заяву для перевірки) https://forms.gle/btBXLABNxsLswQxr6

📌Після перевірки (вам зателефонують) принести до деканату / надіслати (Новою поштою КУР’ЄРОМ на адресу університету (пр. Науки 9-А ауд. 233 /вахта головного корпусу) на ім’я Чернухи Тетяни Станіславівни 0500400009 (важливо:оплата за рахунок відправника) ВЕСЬ пакет документів у 3-х екземплярах, КАРТОННИЙ ШВИДКОЗШИВАЧ (https://drive.google.com/file/d/1JDIHgZNZEJHfW56auFfu9fTw5McFtMoP/view?usp=sharing), 3-и файли, 10 аркушів паперу (А4) до 10.01.2024 року

❗️ВАЖЛИВО❗️ Студентів, які не нададуть заяву та весь пакет документів до зазначеного терміну, не буде подано на отримання соц. стипендії.

Зразки заяв: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-oPSAWKbMef6L1jQKzqtZsWQ-jHMniIt

Документи, які подаються на отримання соціальної стипедії https://drive.google.com/file/d/1cyJw94C7koSaxS2-6AtVvGnfxZi4S9_8/view?usp=sharing

Переведення на вакантне місце на навчання за рахунок коштів державного бюджету

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФАКУЛЬТЕТ «МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА»

За рішенням конкурсної комісії факультету міжнародної економіки і підприємництва денної форми здобуття вищої освіти з 06.12.2023 р. на вакантне місце на навчання за рахунок коштів державного бюджету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ПЕРЕВЕДЕНИЙ студент, який відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 р. №708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році» та відповідно до п. 2 Постанови № 1224 належить до категорії 3 та має статус: діти (особи з їх числа у віці до 23 років) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»):

2 курс спеціальність 051 «Економіка»

№ з/пПрізвище, ім’я та по батьковіСоціальний статусСередній бал успішності
1.ГРИЩЕНКО Антон Павловичкатегорія 379,73

Декан факультету

міжнародної економіки і

підприємництва                                                            Тетяна ШТАЛЬ

Нарахування додаткових балів

Шановні студенти, що навчаються за державним замовленням!

Відповідно до Положення «Про порядок формування рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних стипендій» студенти за бажанням можуть надати довідки та всі підтверджуючі документи для нарахування  додаткових балів щодо основних досягнень у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. 

Для розділу з наукової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО потрібні додати в електронний документ фото-копії публікацій або сертифікати участі у заходах/конференціях/сертифікати/дипломи!!! Якщо у вас були тези/стаття у збірці, Ви додаєте не всю збірку, а її першу сторінку, сторінку змісту з вашим прізвищем та першу сторінку публікації, а також копію квитанції про сплату піблікації. Для розділу з наукової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО потрібні копії публікацій або сертифікати участі у заходах/конференціях!!! Якщо у вас були тези/стаття у збірці, ви додаєте не всю збірку, а її першу сторінку, сторінку змісту з вашим прізвищем та першу сторінку публікації.

УВАГА! Додаткові бали не зараховуються студентам, що матимуть академічні заборгованності!

Довідка повинна бути підписана студентом та підтверджена всіма необхідними документами, які потрібно помістити в один файл.

ВАЖЛИВО! Обов’язково в довідці вказуйте прізвище та ініціали викладачів, співробітників університету, голів підрозділів, які своїм підписом підтвердять вашу участь у заходах.

Готові довідки можна принести особисто або надіслати на пошту деканату dekanatmep@gmail.com до 20.012.2023 р.!

Довідка для розрахунку додаткового балу

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім.С.Кузнеця для призначення академічних стипендій

Результати виборів Голови Молодіжної організації факультету міжнародної економіки і підприємництва

За найбільшою кількістю голосів на посаду Голови молодіжної організації факультету Міжнародної економіки і підприємництва обрано Короту Марію Миколаївну.
Вітаємо з перемогою у виборах.
Нехай ця перемога стане важливою сходинкою у подальшому зростанні!

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 9/23-24

від 05.12.2023р.

про порядок переведення студентів на вакантне місце на навчання

за кошти державного бюджету

Відповідно до «Положення про порядок переведення студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця навчання за кошти державного бюджету», ухваленого Рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 15.03.2021р. протокол №3 та введеного в дію наказом ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця від 26.03.2021р. №95/1 та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 1224 «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

ОГОЛОШУЮ:

конкурс на заміщення вакантних місць на навчання за рахунок коштів державного бюджету факультету міжнародної економіки і підприємництва денної форми здобуття вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за наступною спеціальністю:

№ з/пСпеціальністьКурсКількість вакантних місць
1.051 «Економіка»21

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ:

Протягом чотирьох робочих днів з дати оголошення конкурсу необхідно надати до деканату заяву на ім’я ректора Університету.

До заяви додаються:

Окрім заяви потрібно подати копії підтверджуючих документів щодо приналежності до однієї із категорій:

перша категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) загиблих (померлих) осіб, зазначених у статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

друга категорія — особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

третя категорія — діти (особи з їх числа у віці до 23 років) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до зазначеного Закону;

четверта категорія — особи, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (або перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України) в умовах воєнного стану, на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території територіальних громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.

ПРИМІТКА: Заява на ім’я ректора Університету пишеться студентом власноручно та направляється на електронну пошту: dekanatmep@gmail.com.