Меню

Кафедра підприємництва і торгівлі

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Салун Марина Миколаївна.

Кафедру підприємництва і торгівлі створено 01.01.2021 р. в результаті зміни організаційно-управлінської структури ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Ми навчаємо мислити як підприємець – створювати середовище, де підприємницькі ідеї можуть процвітати, виявляти та оцінювати нові можливості та трансформувати інновації у стійкий бізнес.

Викладачі кафедри є активними членами Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, офіційними експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сертифікованими фахівцями в області оцінювання бізнесу, консультують приватні підприємства, ініціюють та приймають активну участь у виконанні міжнародних проектів: «Навчання соціальному підприємництву в університеті (FESU)» (AUF, 2021 р.), «Підприємницький університет» (YEP та Український фонд стартапів, 2020 р.), проекти кредитної мобільності Erasmus+: 2016 – 2021 рр. з університетом ISMA (Латвія), 2020 – 2023 рр. з університетом Polytechnic Institute of Beja (Португалія), «Фасілітація бізнес-симуляцій в навчальному процесі (Université Lyon 2, Франція, 2017 – 2018 рр.)

Кафедра підприємництва і торгівлі здійснює підготовку студентів та є випускаючою за освітніми програмами:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Електронна комерція (спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» – другий (магістерський) рівень вищої освіти).