Меню

Кафедра міжнародної економіки і менеджменту

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Проскурніна Надія Вікторівна.

В сучасних умовах глобалізації світового господарства і поглиблення інтеграційних зв’язків на всіх рівнях економічної взаємодії надзвичайну актуальність набуває підготовка фахівців, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра міжнародної економіки і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця вже понад 25 років активно займається підготовкою економістів та менеджерів у сфері ЗЕД і виступає флагманом національної економічної освіти за цим напрямком. Випускники спеціальностей кафедри можуть працювати керівниками та провідними спеціалістами відділів зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу на підприємствах, фірмах, спільних підприємствах; міжнародних економічних організаціях, дослідниками в галузі зовнішньоекономічних зв’язків, викладачами вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями в області управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, міжнародного бізнесу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних фінансів, міжнародного менеджменту та ін. Високий рівень підготовки забезпечується завдяки постійному вдосконаленню навчальних планів, методичного забезпечення, використанню новітніх технологій у навчальному процесі, зокрема ресурсів мережі Інтернет, дистанційної освіти, інтеграції освіти з практичною діяльністю на підприємствах і в установах із зовнішньоекономічними зв’язками.

Освітні програми:

  • Міжнародна економіка (спеціальність 051 «Економіка») – бакалавр, магістр;
  • Міжнародний менеджмент (спеціальність 073 «Менеджмент») – бакалавр, магістр;
  • Міжнародний ІТ-менеджмент (спеціальність 073 «Менеджмент) –бакалавр, магістр;

Наші конкурентні переваги:

  • Найбільший в Україні (більше 25 років) досвід підготовки міжнародних менеджерів-економістів;
  • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів;
  • Практика та стажування за кордоном;
  • Поглиблена комп’ютерна та мовна підготовка (обов’язкове вивчення двох іноземних мов, навчання може здійснюватися повністю на англійській мові).

Для контактів звертатися: 61166, Україна, м. Харків, пр. Науки 9а, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 201. Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-46 (внутрішній). E-mail: kafzed@hneu.edu.ua

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

Олимпиада

Анкета-олімпіади-зі-спеціальності-Міжнародна-економіка-2

Інформаційний-лист-Олімпіади-зі-спеціальності-Міжнародна-економіка

Передбачена також  онлайн – реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1BxsnSF1KSg-QzvPGAABy4GJ-N2yMXn2nYv9uGZOplj4/edit